urodinamiMesane ve rektuma yerleştirilen çok ince kateterler ve cilde yapıştırılan elektrodlarla mesane içi basıncı, idrar kanalı ve mesane çıkışı kas aktivitelerini ölçen teste ürodinami testi adı verilir.

Neden Ürodinami Yapılır?

Semptomları ile diğer hastalıklara bağlı- prostat, enfeksiyon, tümör, vb şikayetlerin ayırtedilmesi için

Sosyal çevre, düşük tedavi beklentisi, semptomları dile getirmede yetersizlik, utanma,

çocuklarda, şikayetleri tam ifade edememe

Semptom-hastalık ilişkisini kuramazsa

Turner Warwick 1979, Chapple CR, 2nd Female & Funct. Reconstr. Course, Berlin 2009

Ürodinamik Testler

Mutlak gerekli testler:

Üroflowmetri,
PMR testi
Dolum sistometrisi
Basınç-akım çalışması

Opsiyonel testler:

EMG
Üretral fonksiyon testleri
Videoürodinami
Ambülatuvar ürodinami

Uroflovmetri - İdrar Akım Hızı Ölçümü

 İdrarın saniyedeki düşüş hızını ölçer.

 • Hiç bir zorluğu olmayan kişinin normal işemesini yaparken yapılan bir testtir.
 • Tamamen otomatik ölçü ile gerçekleşir.
uroflowmetry

Dolum Sistometrisi

“Sistometri” mesanenin dolum fazının incelendiği ürodinamik çalışmadır.

Basınç/hacim ilişkisinin ölçüldüğü yöntemdir. Dolum fazı dolumun başlaması ile başlar ve ürodinami uygulayıcısının işemeye izin verdiği ana kadar devam eder

sistometri

Pelvik taban aktivitesi ölçümünü yapar.

 • Normal
 • Non-relaxing
 • DSD
Pelvik taban aktivitesi

Video-ürodinami- özellikle böbreğe geri kaçak, mesane çıkım problemleri, mesane sarkması ve diğer hastalıkların tanısında değerlidir.

video ürodinami

Basınç Akım Çalışmaları

Basınç akım çalışmaları, mesane boşaltımı sırasında mesane içi basınçla idrar akım hızı arasındaki ilişkiyi ölçen yöntemdir.

İşeme zorluğu olan hastalarda bu sorunun prostat büyümesi, nörojen mesane, darlık ya da diğer nedenlere bağlı olup olmadığını ve ameliyat gerekip gerekmediğini anlamaya yardımcı olur.

norojen mesane
prostatik adenoma

Kime Video-ürodinami?

 • Mesane boynu obstrüksiyonu
 • Nörolojik hastalıklar ve işeme bozuklukları
 • Post-op işeme sorunları

( TUR-P sonrası inkontinans, TUR-P, Burch, TVT, vb sonrası retansiyon)

 • Pediatrik işeme bozukluklarında
 • Diğer Ürodinami incelemeleri ile açıklanamayan
ürodinami
ürodinami

Neden Ürodinami?

 • Alt üriner sistem fonksiyonları için en objektif değerlendirme metodu
 • işeme disfonksiyonları tanısında EN İYİ TEST.
 • Tedavi planlamasında DEĞERLİ.

Ürodinami Nasıl bir katkı sağlar?

 • İyi ürodinami- doğru sonuç: Hasta tedavisi, hayat kalitesi ve geleceğini belirler
 • Cerrahi ya da medikal tedavi
 • Pelvik taban fizyoterapisi ya da cerrahi
 • Minimal invazif ya da invazif cerrahi
 • İlaç kullanma ya da ilaç kullanmama

ÜroKlinik Bilgi Platformu

Bu içeriği faydalı buldum
Sending
User Review
3.33 (3 votes)