Mesane’nin tanımı

İdrar kesesi, Mesane ya da sidik torbası, idrar böbrekten atıldıktan sonra idrar kanalları (sağ ve sol üreter) ile idrar kesesine taşınır. İdrara çıkmadan önce, idrarı depolayan organdır. Küresel şeklinde kas tabakaları ve iç yüzeyini kaplayan mukoza adı verilen zar yapısından oluşmuş bir organdır. İdrar doldukça, idrar torbasında genişleme özelliğine sahiptir.

Yaklaşık idrar kapasitesi 600-800 ml kadardır. Ancak 1500 ml’e kadar idrar biriktirilebilir. Mesane içindeki idrar miktarı 150 ml’ye ulaştığında idrara çıkma hissi uyanır.

İdrar kesesi, pelvis denilen leğen kemiği bölgesindedir ve hem erkekte hem de kadında bulunmaktadır. Ancak idrar kesesi benzer nitelikte olsa bile, idrar kesesi çıkışından sonraki idrar kanalının (üretra) farklılığı nedeniyle farklı anatomik özelliğe sahiptir.

mesane

Şekil-1: Erkek ve kadındaki farklı idrar yolu anatomisine göre farklı mesane şekli.

 

Mesane iç yüzeyi Ürotelyum adı verilen mukoza tabakası ile kaplıdır. Bu katmanın altında “Lamina Propria” tabakası ve bunun da altında yüzeyel ve derin kas tabakası vardır (Şekil-2). Bir ağ gibi kas liflerinin birbirine geçmesi sayesinde küresel yapıya sahip mesane gevşeyerek idrar depolama kapasitesini arttırırken, kasıldığında yüksek basınç sağlayarak idrarın atımını sağlamaktadır. Mesane kapasitesini arttıran kas gevşemesi ve idrarın atımını sağlayan kas kasılmaları, omurga kemiğinin kuyruk sokumu bölgesinden çıkan Sakral sinirler ile sağlanmaktadır (Şekil-3).

Şekil-2: Küresel yapıdaki mesanenin katmanları ve büzük kaslarının yerleri.idrar kesesi

Şekil-3: Mesane kas yapısı omurganın kuyruk sokumu bölgesinden çıkan sakral sinirlerin uyarması ile gevşer ya da kasılır.

üreter