Laparoskopik cerrahi nedir?

Laparoskopi, karın içi ya da leğen kemiğindeki organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri (20 cm dolayında) yerine, birkaç adet –4 ya da 5 adet– küçük (0.5-1 cm) deliklerden yerleştirilen borucuklardan (ki bunlara trokar diyoruz) bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun-ince ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir (Resim-1).

Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek (böbrek, prostat, üreter ve böbreküstü bezi gibi) organların rahatlıkla görülebilmesini sağlayan ve borucukların birinden vücut içine yerleştirilen teleskop mevcuttur. Bu teleskop ile karın içindeki organların görüntüsü teleskopa monte edilmiş yüksek çözünürlüklü (HD) kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak (Resim-2), organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir.

Resim-1: 

laparoskopi

 

Resim-2: Teleskoptan alınan HD görüntü büyütülerek ekranda izlenerek ameliyat gerçekleştirilir

laparoskopi2

Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak delikler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır (Resim-3). Laparoskopi ile ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre önemli kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş özel eğitimi gerektirmektedir.

Resim-3: Örneğin, açık cerrahide böbrek ameliyatı için yapılan büyük ameliyat kesisinin görünümü ile aynı ameliyatın laparoskopik yöntemle yapıldığında kullanılan deliklerin karşılaştırması.

laparoskopi3

 

Laparoskopik cerrahi ile ne gibi faydalar edinilecektir?

Hastalar açısından, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır.

*Daha az ameliyat sonrası ağrı

*Daha az kanama

*Daha kısa hastanede kalış süresi

*Kabul edilebilir kozmetik görünüm/küçük ameliyat yara izi

*Günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş

*HD ve büyük görüntü ile cerrahini gerçekleştirilmesi

Laparoskopik cerrahi endikasyonları (uygulanabilir durumlar)

Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir tekniktir. Gerçekten, karınzarı dış bölümünde yer alan ürolojik organların (böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, anadamar lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması giderek artan şekilde kabul gördüğü gibi, daha az hasar ve ağrı avantajları ile zamanımızda laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Miminal invaziv (daha az yaralayıcı) cerrahi olarak kabul edilen laparoskopik cerrahi, tüm dünyadaki gelişmiş merkezlerde, açık cerrahiden daha sık uygulanır hale gelmektedir.

Ürolojik hastalıklarda uygulanan laparoskopik cerrahiler nelerdir?

 

PROSTAT

Prostat kanseri

Laparoskopik radikal prostatektomi

Laparoskopik pelvik lenfadenektomi (prostat kanserine bağlı lenf bezlerinin temizlenmesi)

Laparoskopik prostat adenomektomi (iyi huylu 150 gram üzerindeki büyük prostatların büyüyen kısmının çıkartılması)

 

BÖBREK

Böbrek Kanseri

Laparoskopik radikal nefrektomi (kanserin kontrolü için bütün böbreğin çıkartılması)

Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması)

Fonksiyonsuz böbrek

Laparoskopik basit nefrektomi 

Böbrek kisti

Laparoskopik böbrek kist dekortikasyonu

Üreteropelvik bileşke darlığı (Böbrek çıkış darlığı)

Laparoskopik pyeloplasti

 

TESTİS

Testis Kanseri

Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi

İnmemiş testis

İntraabdominal laparoskopik eksplorasyon ve orşiopeksi

 

SURRENAL (Adrenal, Böbreküstü bezi)

Böbreküstü bezi tümörleri

Laparoskopik surrenalektomi

Laparoskopik parsiyel surrenalektomi (sağlam böbreküstü bezi dokusunun bırakılarak sadece adenom bölümün çıkartılması)

 

MESANE

Mesane tümörü

Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Mesane divertikülü

Laparoskopik divertikülektomi

Sistosel-rektosel (Mesane sarkması)

Laparoskopik sakrokolpopeksi

Veziko-vajinal fistül

Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı

Üreter darlığı

Laparoskopik üretero-neosistostomi

Laparoskopik Boari flap uygulaması

Laparoskopik Psoas Histch tekniği

 

Laparoskopik cerrahinin uygulanmaması gereken durumlar 

Laparoskopik cerrahinin uygulanmasında kesin sakıncalı olan durumlar, düzeltilemeyen kanama hastalıkları, barsak tıkanıklıkları, karın duvarında aktif infeksiyonlar ve karın zarına yayılmış kanserler ve karın zarı içinde su toplamış hastalardadır. Göreceli olan sakıncalı durumlar aşırı şişmanlık, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, ağır kalp hastalıklarıdır.

Laparoskopik cerrahi komplikasyonları

Rutin olarak laparoskopik cerrahi uygulayan tecrübeli ve eğitimli cerrahlar tarafından yapılan girişimlerde komplikasyon oranları ve komplikasyon derecesi daha düşüktür. Laparoskopik cerrahide yaklaşık komplikasyon oranı %5’dir. Laparoskopik cerrahi sırasında görülebilen ölüm oranı yaklaşık %0.3; açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1-5’dir.

ÜroKlinik Bilgilendirme Platformu