Böbrek Kisti Nedir?

Böbrek kistleri böbreklerde oluşturan sıvı keseleridir. Bunlar genellikle ince bir duvarla çevrilidir ve su gibi berrak sıvı içeren anlamına gelen basit kistler olarak karakterize edilir. Böbrek kistleri yaşlılarda oldukça sık görülür ve genellikle belirti veya zararları yoktur. Basit kistler dışında bir de berrak olmayan sıvılar, bazı dokular veya kan içeren kistler de olabilir. Bu kistlere genel tanım olarak komplike kistler denir.

Böbrek Kistleri Neden Oluşur?

Kistlerin oluşum mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Burada önemli bir nokta ise böbrek kisti ile ‘polikistik böbrek hastalığı’ durumlarını birbirinden ayırmaktır. Genel olarak basit böbrek kistleri zararsızdır. Polikisitik böbrek hastalığı ise böbreklerde yüzlerce kist oluşumu ile seyreden ve hastada progresif olarak böbrek yetmezliğine de neden olabilecek önemli bir hastalıktır.

Böbrek Kisti Tanısı Nasıl Konur? Sınıflandırması Nasıl Yapılır?

Pek çok böbrek kisti basit kistlerdir ve bunların tanısı büyük oranda ultrasonografi ile konur. Daha detaylı bir inceleme gerektiren komplike kistler için ise MR veya BT gibi ileri görüntüleme tekniklerine ihtiyaç duyulabilir.

Kistlerin sınıflandırılması Bosniak adı verilen uluslararası kabul gören bir sistemle yapılır. Buna göre:

tip 1 :basit kist
tip 2 :kalın duvarlı (1 mm’den kalın), ince septasyon ve/veya kalsifiyekistler

tip 2f: İyi sınırlı bu kistler çok sayıda ince septa içerirler. Bu septalar veya kist duvarı hafif kalınlaşmıştır. Kalın ve noduler kalsifikasyonlar bulunabilir. Kontrastlanma görülmez. 3 cm’den büyüktürler.
tip 3 :tüm cidarın kalınlık artışı, düzensiz kalınlık artışı ve eşlik eden kalsifikasyon yada kontrast madde tutan lezyonlar
tip 4 : tamamen düzensiz duvar yapısı, tümöre benzer görünüm

Böbrek Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?
Her böbrek kisti tedavi gerektirmez. Kistlerin pek çoğu kategori 1 ve 2’ye dahildir ve bunlar sadece takip edilir. Bu grupta ciddi ağrı, boyutta ciddi artış gibi sorunlar olur ise tedavi ihtiyacı doğabilir. Tedavi seçenekleri kistin boşaltılması, kistin içine medikal tedaviler verilmesi ve cerrahi olarak duruma göre seçilmelidir. Kesin tedavi ihtiyacı kategori 3 ve 4 kistler için geçerlidir. Bu gruptaki hastalar için tedavi cerrahi olarak yapılır. Laparoskopik, robotik veya açık cerrahi teknikler ile kistlerin tamamen çıkarılması önerilir.